Carina Begemann

Swedol

Driftchef på godsmottagningen och inleverans, Logistikcentrum i Örebro

Hur ser en arbetsdag (eller -vecka) ut för dig?

Jag arbetar på logistikcentrum i Örebro som dagligen tar emot ca 350 pallar, plockar runt 10000 orderrader och skickar ut ca 450 pallar. För att det ska fungera är det A och O att våra rutiner sitter och att flödena fungerar som de ska. Som driftchef för godsmottagningen och inleveransen är det mitt ansvar att vi har en bra kommunikation med inköp/leverantörer/transportörer så att de följer våra villkor och krav- och vi deras. Vi har i stort sett daglig kontakt med inköp och vid behov deltar vi i leverantörsmöten. För att förenkla och förbättra våra processer så jobbar vi hela tiden med ständiga förbättringar.

För att bilda mig en bra uppfattning om hur situationen ser ut på godsmottagningen är det av största vikt att jag har en bra dialog med min personal i verksamheten.

Mitt uppdrag är att tillsammans med personalen minska antalet moment som stör flödet (påverkan på för kund) men framförallt underlätta personalens vardag gällande stress och ergonomi. Varje morgon klockan 07:00 har vi uppstartsmöten och då går lagledarna igenom hur gårdagen gick i förhållande till våra mål gällande tillbud, sjukfrånvaro, produktivitet och effektivitet. Vi följer också upp ”hur var din arbetsdag” där varje enskild medarbetare får möjlighet kommentera hur arbetsdagen varit.

Min roll som driftchef på godsmottagningen innebär även kontakter med andra lager, inköp och leverantörer. Vi genomför arbetsmiljöronder, hanterar tillbud och aktiviteter knutna till tillbuden. Vi genomför diverse förhandlingar tillsammans med fackklubben. Att jobbar med överenskomna strategier, mål och handlingsplaner är ett måste för att ta oss framåt.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

Det viktigaste i mitt jobb är att få min personal att må bra och trivas ihop. Att eliminera så många störningsmoment som möjligt så medarbetarna får jobba så störningsfritt som möjligt.  att få oss som grupp att fungera ihop – att jobba mot samma mål. Som ledare måste jag också förstå och respektera att alla anställda har olika förutsättningar. Jag arbetar mycket med att försöka få all min personal lika engagerad och motiverad för arbetet.

När har du som roligast på jobbet?

Alla möten med alla olika människor. Självklart när allting flyter på utan en massa strul! När vi kan lösa problem och ha roligt tillsammans. När vi känner att vi är ett team och arbetar åt samma håll.

Varför skulle du rekommendera andra att söka sig till Swedol?

Jag upplever att Swedol är ett hållbart företag där man trivs. Vi har ett öppet klimat med en bra takhöjd. Vi jobbar effektivt med våran värdegrund och våran strategi och vill att alla som jobbar på Swedol ska trivas och ha en god känsla i magen när man åker hit på morgonen. Alla ska bli sedda och behandlade med respekt.

Jag skulle säga att vi är ett modernt företag med en ledning med driv i vilket smittar av sig på oss andra.