Malin Johansson

Swedol

Butikschef Grollsbutiken i Fosie Malmö

Hur ser en arbetsdag (eller -vecka) ut för dig?

En normal arbetsvecka är jag mycket i butiken. Jag hjälper kunder, packar upp varor och coachar min personal. Är man i butiken gör man alla de saker som behövs göra där.

Sen har jag en del administrativt arbete att göra i min roll som chef. Jag planerar för bemanning tex och för vem som ska göra vad. Eftersom jag är chef för en ganska stor butik är vi många anställda och jag måste också planera för deras utbildning och säkerställa att nya medarbetare lärs upp.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

Det är nog att få tiden att räcka till. Det handlar ju i grunden om att göra rätt prioriteringar. Och i det ligger utmaningen i att hitta och anställa rätt personer så att vi får till ett bra gäng i butiken som ser och hjälps åt med allt som behöver göras.

När har du som roligast på jobbet?

Det har jag nästan hela tiden – jag älskar mitt jobb! Jag tycker det är roligt att hjälpa kunder. Att se till att det blir bra utifrån deras behov.

Eftersom vi är en ganska stor koncern får jag ibland också möjligheten att delta i olika projektgrupper och råd där jag träffar andra inom företaget. Just nu deltar jag tex i en väldigt bra chefsledarutbildning som känns superbra.

Varför skulle du rekommendera andra att söka sig till Swedol?

Om man gillar försäljning men aldrig har arbetat med försäljning till företag tidigare så tycker jag att man ska testa det! Det är så roligt! Kommer kunden in och behöver hjälp så har vi lösningar på de flesta problem! Jag tycker också att det är en stor fördel att vi arbetar dagtid, att vi inte har kvälls- och helgöppet som många andra butikskedjor.

Mig stärker det också att vi har en bra ledning som är engagerade och intresserade av mitt och mina kollegors dagliga arbete. Det har man inte på alla ställen.