Ledningen

Företagsledningen i Alligo-koncernen består av Clein Johansson Ullenvik, VD & koncernchef samt Irene Wisenborn Bellander, CFO.

Läs mer

CLEIN JOHANSSON ULLENVIK

Läs mer

IRENE WISENBORN BELLANDER