Ledningen

Företagsledningen i Alligo består av Clein Johansson Ullenvik, VD & koncernchef, Irene Wisenborn Bellander, CFO, Håkan Wanselius Chef Sortiment och inköp, Gustaf Johansson, CIO, Klas Wahlström, HR-chef, Peter Söderberg, Affärsutveckling- och hållbarhetschef, Pontus Glasberg, Logistikchef, Torbjörn Eriksson, Landschef försäljning Sverige, Jens Henriksen, Landschef försäljning Norge. Håkan Wanselius är också tillförordnad Landschef försäljning Finland.

Uppgifter om aktieinnehav och köpoptioner är uppdaterat per den 29 september 2022.

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Läs mer

Irene Wisenborn Bellander

Läs mer

Håkan Wanselius

Läs mer

Gustaf Johansson

Läs mer

Klas Wahlström

Läs mer

Peter Söderberg

Läs mer

Pontus Glasberg

Läs mer

Torbjörn Eriksson

Läs mer

Jens Kristian Henriksen