Valberedning 2022

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022

Årsstämman i Bolaget den 11 maj 2021 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

För mer information om valberednings uppgifter, se Valberedningen.

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via e-post till: ir@alligo.com, eller per brev till: Valberedningen, Alligo AB (publ), Box 631, 135 26 Tyresö.