Valberedning 2023

Valberedning 2023

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023

På Alligos årsstämman den 11 maj 2022 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

För mer information om valberednings uppgifter, se Valberedningen.

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via e-post till: ir@alligo.com, eller per brev till: Valberedningen, Alligo AB (publ), Box 631, 135 26 Tyresö.