Valberedning 2024

Valberedning 2024

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024

På Alligos årsstämman den 24 maj 2023 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå av: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder) och Björn Börjesson (nominerad av Sandrew) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

För mer information om valberednings uppgifter, se Valberedningen.

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via e-post till: ir@alligo.com, eller per brev till: Valberedningen, Alligo AB (publ), Box 631, 135 26 Tyresö.