Certifikat

Här hittar du relevanta certifikat och andra intyg som är relevanta för Alligos verksamhet

Ledningssystem certifikat

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding AB Svenska Ladda ner
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding AB Norsk Ladda ner
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding English Ladda ner

Producentansvar bevis

FTI Anslutningsbevis 2022 Swedol svenska Ladda ner
FTI Membership Certificate 2021 Swedol English Ladda ner
FTI Anslutningsbevis 2021 TOOLS svenska Ladda ner
FTI Membership Certificate 2021 TOOLS English Ladda ner
Renas medlemsbevis TOOLS AS Ladda ner
Grønt punkt medlemsbevis TOOLS AS Ladda ner
Grønt punkt kontrollmedlemsbevis TOOLS AS Ladda ner