Hållbarhetsrapporter Swedol

I detta arkiv återfinns Swedols hållbarhetsrapporter som fristående koncern innan den förvärvades av Momentum Group (nuvarande Alligo) under 2020.

Hållbarhetsredovisningar

Årsredovisning Swedol 2019 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Download
Årsredovisning Swedol 2018 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Download
Årsredovisning Swedol 2017 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Download
Hållbarhetsredovisning Swedol 2016 Download
Hållbarhetsredovisning Swedol 2015 Download
Hållbarhetsredovisning Swedol 2014 Download
Hållbarhetsredovisning Swedol 2013 Download
Hållbarhetsredovisning Swedol 2012 Download
Hållbarhetsredovisning Swedol 2011 Download
Hållbarhetsredovisning Swedol 2010 Download
Hållbarhetsredovisning Swedol 2009 Download

GRI-index

GRI-index Swedol 2018 Download
GRI-Index Swedol 2017 Download
GRI-Index Swedol 2016 Download
GRI-Index Swedol 2015 Download
GRI-Index Swedol 2014 Download
GRI-Index Swedol 2013 Download
GRI-index Swedol 2012 Download
GRI-index Swedol 2011 Download
GRI-Index Swedol 2010 Download