Business area Components & Services

The Components and Services business area is headquartered on Östermalmsgatan in Stockholm.

Tel: +46 10 454 54 70

E-post: info@momentumgroup.com

Visiting address:
Östermalmsgatan 87 D, Stockholm

Postadress:
Box 5900
102 40 Stockholm

Contact:
Ulf Lilius, VD
Tel: +46 70 358 29 31
E-post: ulf.lilius@momentum.group

Niklas Enmark, CFO och förvärvsansvarig
Tel: +46 70 393 66 73
E-post: niklas.enmark@momentum.group