Kestävä kehitys

Kestävyys koko arvoketjussa on yksi Alligon strategisista painopisteistä. Jäsennelty ja määrätietoinen lähestymistapa kestävään kehitykseen on edellytys sille, että pysymme merkityksellisinä asiakkaillemme ja houkuttelevana työnantajana työnhakijoille. Se parantaa myös kilpailukykyämme ja varmistaa sen, että olemme hyvin toimiva yritys.

TOOLS ja Swedol on sertifioitu Ruotsissa ja Norjassa ISO 9001:2015 -laatustandardin ja ISO 14001:2015 -ympäristöstandardin mukaan. Tämän lisäksi Ruotsin ja Norjan TOOLS on sertifioitu ISO 45001:2018 -työterveys ja työturvallisuusstandardin mukaan. Suunnittelemme yhteistä sertifiointia Alligolle kaikkien kolmen ISO-standardin mukaan vuoden 2021 aikana.

Alligolle on määritetty kolmetoista keskeistä kestävyyskysymystä. Nämä keskeiset kestävyyskysymykset, kuten laatua, ympäristöä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat tavoitteet, ovat olennainen osa Alligon liiketoiminnan suunnittelua.

ALLIGON KESKEISET KESTÄVYYSKYSYMYKSET

 • Asiakaspalvelu
 • Kannattavuus ja kasvu
 • Houkuttelevuus työnantajana
 • Tuotevastuu laadun ja turvallisuuden kautta
 • Kemikaalit
 • Logistiikan optimointi
 • Asiakkaiden auttaminen vähentämään ympäristövaikutustaan
 • Johtajuus
 • Koulutus ja osaamisen kehittäminen
 • Työympäristö ja työterveys
 • Monimuotoisuus ja tasa-arvo
 • Työolosuhteet / ihmisoikeudet toimittajaketjussa
 • Korruption vastaisuus