Kuljetusten ympäristövaikutusten vähentäminen

Keskeinen osa Alligon logistiikkamallia on pienentää kuljetustemme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Tätä varten Alligo antaa selkeät vaatimukset kuljetusten toimittajille ja optimoi logistiikkavirrat sekä sisäisiin että ulkoisiin toimituksiin kustakin logistiikkakeskuksesta.

Suuri osa Alligon ympäristövaikutuksista liittyy kuljetuksiin ja suurimmat päästöt tulevat lento- ja merikuljetuksista.

Vuonna 2021 asetimme ympäristötavoitteen lentokuljetusten vähentämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Alligo parantaa muun muassa ostojen suunnittelua ja lisää meritse lähetettävien konttien täyttökapasiteettia yhdistelemällä eri toimittajien tuotteita samoihin kontteihin.