Missio ja visio

Missio, visio ja strategiset priorisoinnit ohjaavat sekä liiketoiminnan suunnittelua että tuhansia pieniä päätöksiä, joita työntekijät tekevät organisaatiomme eri osissa päivittäin.

***

MISSIOMME:

Saamme työn sujumaan

Jos teemme työmme oikein, asiakkaamme saavat tarvitsemansa tehdäkseen oman työnsä oikein sekä yrityksinä että työntekijöinä. Heillä on työkalut ja kulutustuotteet siellä, missä he tarvitsevat niitä ja silloin, kun he tarvitsevat niitä. Heillä on työvaatteet ja henkilönsuojaimet, jotka suojaavat säältä ja vaaroilta. Osaamisellamme voimme auttaa heitä kehittämään toimintaansa, jotta siitä tulee tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Tämän mission varaan voimme rakentaa tulevaisuuden. Emme rajoitu tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Meillä on mahdollisuudet kasvaa ja vastata paremmin asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

***

VISIOMME:

Olemme lyömättömiä

…kumppanina asiakkaille
…työnantajana
…kumppanina toimittajille
…kestävän kehityksen edistäjänä toimialallamme

Visiomme kuvaa sitä, mitä haluamme saavuttaa pitkällä aikavälillä. Emme tyydy olemaan ”yksi johtavista toimialalla”. Meidän pitää olla lyömättömiä! Visiomme korostaa sitä, että jos haluamme todella olla lyömättömiä, meidän täytyy täyttää – ja jopa ylittää – eri sidosryhmien odotukset. Jos olemme paras kumppani asiakkaillemme, se lisää myyntiämme.

Tarvitsemme sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä voidaksemme toimia asiakkaidemme parhaaksi. Meillä on oltava hyvät suhteet parhaisiin toimittajiin, jotta löydämme asiakkaillemme sopivat tuotteet. Meidän on otettava kestävän kehityksen kysymykset vakavasti, jotta voimme edistää kestävämpää yhteiskuntaa ja olla merkityksellisiä asiakkaille ja työntekijöille.

***

STRATEGIAMME

Varmistaaksemme Alligon suunnan olemme määrittäneet joukon yhteisiä strategisia priorisointeja. Ne ovat yhteinen pohja, joka sisältää Toolsin ja Swedolin nykyiset strategiat. Yhteiset strategiset priorisointimme tähtäävät kannattavan kasvun yleistavoitteeseen:

  • Houkutteleva tarjous asiakkaalle, joka asettaa arvon hinnan edelle
  • Houkuttelevuus työnantajana, sitoutuneet ja osaavat työntekijät ja johtajat
  • Toiminta kestävän kehityksen mukaista
  • Digitalisaatio, joka luo arvoa asiakkaalle ja helpottaa sisäistä käsittelyä
  • Tehokkaat ja laadukkaat prosessit