Aktieägarstruktur

AKTIESLAG Antal aktier
A-aktier 1 062 436
B-aktier 49 343 753
Summa 50 406 189
Återköpta B-aktier 500 000
TOTALT 50 906 189
Källa: Euroclear Sweden AB per
2020-08-31

 

AKTIEFÖRDELNING Antal aktieägare  % Antal
aktier
% Antal röster %
Fysiska personer 5 274 93% 5 036 050 10% 9 977 968 17%
-varav Sverigeboende 5 210 92% 4 742 144 9% 9 681 974 16%
Juridiska personer 423 7% 45 870 139 90% 50 490 145 83%
-varav Sverigeboende 236 4% 38 882 227 77% 43 502 233 72%
TOTALT 5 697 100% 50 906 189 100% 60 468 113 100%
-varav Sverigeboende 5 446 96% 43 624 371 86% 53 184 207 88%
Källa: Euroclear Sweden AB per 2020-08-31

 

AKTIEFÖRDELNING – STORLEK PÅ INNEHAV
Antal aktier Antal aktieägare Antal
A-aktier
Antal B-aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
 1 – 500 4 427 52 557 044 1,1% 0,9%
 501 – 1 000 563 0 450 862 0,9% 0,8%
 1 001 – 5 000 491 11 624 1 072 546 2,1% 2,0%
 5 001 – 10 000 77 4 032 585 272 1,2% 1,0%
 10 001 – 50 000 82 22 380 1 702 322 3,4% 3,2%
 50 001 – 100 000 14 2 688 1 020 496 2,0% 1,7%
 100 001 – 43 1 021 660 44 455 211 89,3% 90,4%
 TOTALT 5 697 1 062 436 49 843 753 100,0% 100,0%
Källa: Euroclear Sweden AB per 2020-08-31