Certifikat, policys och redovisningar

Här hittar du våra certifikat samt andra policys och rapporter som har beröring med vårt hållbarhetsarbete. Saknar du något, vänligen vänd dig till vår KMA-chef Stefan Gustafsson.

Hållbarhetsredovisning för Alligo för 2020 samt tidigare år för TOOLS är integrerad i Årsredovisningen för Momentum Group

Ledningssystem certifikat

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding AB Engelska Ladda ner
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding AB Svenska Ladda ner
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Alligo Holding AB Norska Ladda ner

Policys

Kvalitets-och miljöpolicy svenska Ladda ner
Kvalitets-och miljöpolicy engelska Ladda ner
Arbetsmiljöpolicy svenska Ladda ner
Arbetsmiljöpolicy engelska Ladda ner
Uppförandekod svenska Ladda ner
Uppförandekod engelska Ladda ner
Supplier Code of Conduct engelska Ladda ner

Producentansvar bevis

El kretsen Batterier 2019 SE Swedol Ladda ner
El kretsen elprodukter 2019 SE Swedol Ladda ner
FTI Anslutningsbevis 2021 Swedol svenska Ladda ner
FTI Anslutningsbevis 2021 Swedol engelska Ladda ner
FTI Anslutningsbevis 2021 TOOLS svenska Ladda ner
FTI Anslutningsbevis 2021 TOOLS engelska Ladda ner
MPSertifikatNO Batterier 2018-2019 Swedol Ladda ner
MPSertifikatNO EEprodukter 2018-2019 Swedol Ladda ner
MPSertifikatNO Emballage 2018-2019 Swedol Ladda ner

Hållbarhetsredovisningar

Årsredovisning Swedol 2019 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Ladda ner
Årsredovisning Swedol 2018 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Ladda ner
Årsredovisning Swedol 2017 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2016 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2015 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2014 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2013 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2012 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2011 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2010 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2009 Ladda ner

GRI-index

GRI-index Swedol 2018 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2017 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2016 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2015 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2014 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2013 Ladda ner
GRI-index Swedol 2012 Ladda ner
GRI-index Swedol 2011 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2010 Ladda ner