Policyer

Alligo verkar för att affärsverksamheten ska bedrivas med höga krav på integritet och etik.

Styrelsen fastställer årligen en så kallad uppförandekod (”Code of Conduct”) för koncernens verksamhet vilken även inkluderar etiska riktlinjer. Se vidare Hållbar utveckling, samt nedanstående dokument.

Dokument

Uppförandekod Ladda ner
Miljöpolicy Ladda ner
Kvalitetspolicy Ladda ner
Arbetsmiljöpolicy Ladda ner