Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

En ansvarsfull och engagerad samhällsaktör

Alligos mission är att vi får företag att fungera. Därför är det viktigt att vi som företag är en ansvarsfull och engagerad samhällsaktör som bidrar med aktiviteter och initiativ i de samhällena och länder vi är verksamma i.

Genom att följa vår vision ”Vi är oslagbara” och kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet, skapar Alligo värde för kunder, medarbetare, partners, aktieägare och samhället i sin helhet.

Exempel på samhällsengagemang

Tools och Swedol i Sverige och Norge har tagit initiativ till ett större projekt i syfte att öka återväxten i byggbranschen och inlett ett samarbete med organisationen Worlds Skills i respektive land.

Läs mer i artiklarna nedan.