Jobba hos oss

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Alligo har en decentraliserad organisation där ansvaret för den operativa verksamheten ligger på respektive affärsområde. Det är medarbetarnas förmåga och vilja som skapar ett starkt Alligo. Att attrahera, behålla och utveckla goda ledare och medarbetare har följaktligen hög prioritet för koncernen.

  • Jobba inom Affärsområde Alligo

  • Jobba inom Affärsområde Komponenter & Tjänster