Gustaf Johansson

Single Swedol

CIO

Född: 1988

Utbildning: Civilingenjör och MBA.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar på Momentum Group och B&B TOOLS.

Aktieinnehav: 3 500

Köpoptioner: 13 000