Håkan Wanselius

Single Swedol

Chef Koncept- och sortimentutveckling. Anställd sedan 2014.

Född: 1962.

Utbildning: Marknadsföring på eftergymnasial nivå.

Tidigare erfarenhet: Country Manager Monier Roofing AB 2005–2014, Country Manager Snickers Original AB 2003–2005, försäljningschef Beckers färg 1998–2003, försäljningschef Black & Decker AB 1992–1998.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Swedol Förvaltning AB.

Aktieinnehav: 12 801 köpoptioner B.