IRENE WISENBORN BELLANDER

Single Swedol

CFO sedan november 2021

Född: 1973

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: CFO Swedol, CFO Bring, ledande befattningar på Mekonomen och Lantmännen. Auktoriserad revisor PwC.

Aktieinnehav: –