Irene Wisenborn Bellander

Single Swedol

CFO. Anställd sedan 2017.

Född: 1973.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Karlstad universitet, Executive Management Program Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: CFO Bring Norden Logistics 2015–2017, CFO Bring Parcels & Express Group 2010–2015, Chefscontroller Mekonomen 2007–2010, Affärsområdescontroller Lantmännen 2006–2007, Auktoriserad revisor PwC Deals 1996–2007.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal bolag inom Swedolkoncernen.

Aktieinnehav: