Magnus Landgård Lyckman

Single Swedol

Landschef Sverige. Anställd sedan 2011.

Född: 1976.

Utbildning: Gymnasieekonom med kompletterande sälj-, ledarskap- och ekonomiutbildningar.

Tidigare erfarenhet: Divisionschef Kläder och skydd Swedol AB 2018–2019, Retailchef Swedol AB 2014–2018, försäljningschef Swedol 2011–2014, Försäljningschef Ejendals AB 2008-2011, försäljningschef Fristads 2006-2008, regionchef och KAM Fristads 2002-2006.

Aktieinnehav: