Seppo Ronkainen

Single Swedol

Landschef försäljning Finland

Född: 1969

Utbildning: Civilingenjör inom process- och materialteknik

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i multinationella företag som Metso, Outotec och Wärtsilä samt VD-roller i medelstora privatägda fi4nska företag.

Aktieinnehav:

Köpoptioner: