Clein Johansson Ullenvik

Single Swedol

Verkställande direktör och koncernchef. Anställd sedan 2013.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom från Växjö universitet.

Tidigare erfarenhet: VD Monier Roofing AB, ledande befattningar på ABB och Ahlsell.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och/eller verkställande direktör i ett antal bolag inom Swedolkoncernen.

Aktieinnehav:  76 805 köpoptioner B.