Torbjörn Eriksson

Single Swedol

Landschef Försäljning Sverige

Född: 1967

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Divisionschef TOOLS Norden, VD TOOLS Sverige, ledande befattningar på Momentum Industrial och Movomech.

Aktieinnehav: –

Köpoptioner: 10 000