Strategisk riktning

Inom Alligo har vi en tydlig vision, vi ska vara nummer ett inom det vi gör. Vi ska vara oslagbara. För att nå
visionen ska vi arbeta tillsammans mot fyra strategiska mål. 

MISSION – Vi får företag att fungera

Om vi gör vårt jobb rätt, så har våra kunder det som de behöver för att göra sitt jobb rätt – både som företag och som medarbetare. De har verktyg och förbrukningsartiklar där de behöver dem, när de behöver dem. De har arbetskläder och personlig skyddsutrustning som ger dem skydd mot väder och faror. Med vårt kunnande kan vi hjälpa kunderna att utveckla sin verksamhet så att den bli effektivare och säkrare.

VISION – Vi är oslagbara…

…som partner till våra kunder
…som arbetsgivare för våra medarbetare
…som partner till våra leverantörer
…som ledare för hållbar utveckling i vår bransch

Vår vision beskriver vad vi vill åstadkomma på längre sikt. Vi ska inte nöja oss med att vara en av de ledande i branschen, vi ska vara oslagbara. För att uppnå detta så måste vi möta och överträffa förväntningarna hos våra intressenter. Är vi den bästa partnern för våra kunder så driver det vår försäljning. För att göra bra saker för våra kunder så behöver vi ha engagerade och kunniga medarbetare. För att kunna ge våra kunder det bästa erbjudandet så måste vi ha goda relationer med de bästa leverantörerna. För att vi ska bidra till ett hållbart samhälle – och också vara relevanta för kunder och medarbetare – måste vi ta hållbarhetsfrågor på allvar.

VÄRDEGRUND

Alligos värdegrund vilar på tre pelare som tillsammans definierar vilka vi är och hur vi bemöter våra kunder och andra intressenter.

Engagemang
Vi bryr oss om det vi gör, det handlar om yrkesstolthet. Vi anstränger oss för att göra ett bra jobb och vårt engagemang är något som märks, både bland medarbetare och hos våra kunder.

Samarbete
Tillsammans är vi ett team. Vi tror på en gemenskap där vi hjälper varandra och tar hjälp av varandra för att lyckas. Till vårt team är såväl kunder som leverantörer varmt välkomna.

Kompetens
För att förtjäna någons förtroende krävs kunskap om det man gör. Vi strävar alltid efter att utmana oss själva, lära oss mer och tänka nytt. I nära samarbete med de som förlitar sig på oss ska vi bli bättre på allt vi gör.

STRATEGISKA MÅL

Alligos strategier är kopplade mot fyra strategiska mål som i sin tur är kopplade till visionen. De strategiska målen ger verksamheten en gemensam riktning och syftar alla till att nå lönsam tillväxt.

Vi erbjuder våra kunder det de behöver på ett vänligt sätt
Vi har branschledande effektivitet och pålitliga processer
Vi är arbetsplatsen där de bästa vill arbeta och vi får dem att växa
Vi är kända som ledaren inom hållbar utveckling i vår bransch

INTEGRERAT HÅLLBARHETSARBETE

Alligo stöder Agenda 2030 och strävar mot att nå de globala målen för hållbar utveckling. De mål där vi har störst påverkan och kan göra störst skillnad är sammankopplade med våra väsentliga hållbarhetsfrågor som tydligt hänger ihop med vår vision. Genom att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av strategi och verksamhetsplanering ska vi bli oslagbara som ledare för hållbar utveckling i vår bransch.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete