Bærekraft

Bærekraft gjennom hele verdikjeden er en av Alligos strategiske prioriteringer. Et strukturert og målbevisst bærekraftsarbeid er en forutsetning for at vi skal være relevante for våre kunder og en attraktiv arbeidsgiver. Det øker vår konkurransekraft og gjør at vi blir en mer velfungerende virksomhet.

TOOLS og Swedol er sertifisert ifølge ISO 9001:2015 for kvalitet og ISO 14001:2015 for miljø, i Sverige og Norge. I tillegg er også TOOLS Sverige og Norge arbeidsmiljøsertifisert ifølge ISO 45001:2018. Vi planlegger en felles sertifisering av Alligo ifølge de tre ISO-standardene i 2021.

Tretten viktige bærekraftspørsmål har blitt definert for Alligo. De viktige bærekraftspørsmålene, og mål for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, er en integrert del av Alligos forretningsplanlegging.

ALLIGOS VIKTIGE BÆREKRAFTSPØRSMÅL

 • Kundeservice
 • Lønnsomhet og vekst
 • Attraktiv arbeidsgiver
 • Produktansvar gjennom kvalitet og sikkerhet
 • Kjemikalier
 • Logistikkoptimering
 • Hjelpe kunder med å redusere egen miljøpåvirkning
 • Lederskap
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Arbeidsmiljø og helse
 • Mangfold og likestilling
 • Arbeidsforhold/menneskerettigheter i leverandørleddet
 • Antikorrupsjon