Ansvarsfulle innkjøp

For å sikre at vi kan tilby kvalitetssikrede og bærekraftige produkter er våre innkjøp sentralisert. For oss er langsiktige relasjoner med våre leverandører nøkkelen i dette arbeidet.

Adferdskodeks for leverandører

Vi har også utviklet vår egen adferdskodeks for leverandører. Kodeksen inneholder krav til etterlevelse av menneskerettigheter samt internasjonalt anerkjente konvensjoner og nasjonal lovgivning. I de tilfellene der vi inngår avtaler med agenter, stiller vi like høye krav. Vi besøker regelmessig våre leverandører og hvis vi oppdager avvik fra våre krav vil vår strategi være å sikte mot å samarbeide med disse leverandørene for å gjøre forbedringer. Ved grove eller gjentatte avvik fra adferdskodeksen kan samarbeidet avsluttes.

Vi arbeider også med Amfori BSCI. Vårt mål er at alle våre leverandører skal dekkes av Amfori BSCI eller tilsvarende system for å videreutvikle vårt leverandørarbeid i fremtiden.

Her kan du finne vår Adferdskodeks for leverandører