Produktutvikling

Alligo utvikler egne produkter, primært klær og sko. Produktutviklingen skjer med støtte av vårt systematiske kvalitets- og sikkerhetsarbeid. På denne måten kan vi alltid tilby produkter som er sikre å bruke ut fra et miljø- og helseperspektiv.

OEKO-TEX

Vi har en stor kolleksjon av plagg som er sertifiserte ifølge OEKO-TEX®. Plaggene er merket på våre hjemmesider og i produktkataloger. Vår målsetting er at alle nye materialer vi bruker i våre egne plagg skal være sertifiserte ifølge OEKO-TEX®.

Kemikaliegruppen

Vi er også medlemmer i Kemikaliegruppen som drives av Swerea IVF. Innen rammen for medlemskapet arbeider vi bland annet med en liste over kjemikalieinnhold (en såkalt restriksjonsliste).