Redusert miljøpåvirkning fra transport

Innenfor rammen for Alligos logistikkmodell er det sentralt å redusere det økologiske fotavtrykket som transportene medfører. Alligo stiller derfor tydelige krav til transportleverandørene og optimerer logistikkflyten for både inn- og ut-leveranser fra respektive logistikksenter.

En stor del av Alligos klimapåvirkning forårsakes av transport, og det meste av utslippene relaterer til fly- og sjøtransporter.

I 2021 opprettet vi et Miljømål med formål om å redusere flytransportene. For å oppnå målene arbeider Alligo med å forbedre innkjøpsplanleggingen og øke fyllingsgraden i containere som transporteres sjøveien ved samlasting av varer fra forskjellige leverandører.