Varemerker

Alligo forener sterke varemerker som TOOLS, Swedol, Grolls og Univern. Alle har sine særtrekk og unike posisjoner på markedet – noe som varierer avhengig av både land og hvilke utfordringer kundene har.

Men varemerkene våre har også mye til felles. Først og fremst ved at alle hjelper fagfolk i Norden med det de trenger for å lykkes i jobben.

Gjennom Alligo har vi også et felles syn på hvordan vi jobber. Vi tror på kompetanse for at folk skal kunne stole på både det vi sier og det vi selger. Vi tror at vårt engasjement for jobben både merkes og lønner seg. Og vi tror at samarbeidet – både med hverandre og med kundene – er det som gjør oss enda bedre.

Hvert konseptvaremerke har sitt eget karakteristiske utseende – sin egen visuelle profil. Den bygger på hvilken følelse vi ønsker å formidle til kundene
våre. Siden konseptvaremerkene våre har mye til felles, har også de visuelle
identitetene deres en del fellestrekk.

Likevel har hvert varemerke sine egne styrker og særtrekk som vi naturligvis
ønsker å fremheve. Derfor har hvert enkelt av dem sitt unike utseende som bidrar til å tydeliggjøre og forsterke merkets unike posisjon på markedet.

Som kunde møter du våre forskjellige konsepter plassert for seg selv, f.eks. i egne butikker eller i samarbeid og noen ganger samlokalisert med hverandre.

På de neste sidene kan du lese mer om våre forskjellige varemerker og hva som særpreger dem. Du kan også lese om våre egne varemerker for klær og sko.