Misjon og visjon

Misjon, visjon og strategiske prioriteringer gir veiledning for både forretningsplanlegging og de tusenvis av små beslutninger som fattes av medarbeidere i forskjellige deler av vår organisasjon hver dag.

***

VÅR MISJON:

Vi får virksomheter til å fungere

Hvis vi gjør jobben vår riktig har kundene våre det de trenger for å gjøre sin jobb riktig – både som bedrift og som medarbeidere. De har verktøy og forbruksartikler der de trenger dem, når de trenger dem. De har arbeidsklær og personlig verneutstyr som gir dem beskyttelse mot vær og farer. Med våre kunnskaper kan vi hjelpe dem med å utvikle virksomheten slik at den blir mer effektiv og sikrere.

Denne misjonen er også noe å bygge på for fremtiden. Vi begrenser oss ikke til spesifikke produkter og tjenester. Vi har rom for å vokse ved å bli enda bedre på å oppfylle de behovene som våre kunder har i sin hverdag.

***

VÅR VISJON:

Vi er uslåelige

…som partner til kundene våre
…som arbeidsgiver for våre medarbeidere
…som partner til våre leverandører
…som ledende i bærekraftig utvikling av bransjen

Vår visjon beskriver hva vi vil oppnå på lengre sikt. Vi skal ikke nøye oss med å være ”en av de ledende” i bransjen. Vi skal være uslåelige! Visjonen understreker at vi skal være virkelig uslåelige, så derfor må innfri – og overoppfylle! – forventningene hos forskjellige interessenter. Er vi den beste partneren for våre kunder, så driver det salget vårt.

For å gjøre gode ting for våre kunder, må vi ha engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. For å kunne gi kundene våre det beste tilbudet må vi ha gode relasjoner til de beste leverandørene. For at vi skal bidra til et bærekraftig samfunn – og også være relevante for kunder og medarbeidere – må vi ta bærekraftspørsmål på alvor.

***

VÅR STRATEGI

For å gi Alligo en felles retning har vi definert et antall felles strategiske prioriteringer; En felles kjerne som kobler seg til de eksisterende strategiene som har vært i bruk i Tools og Swedol. Våre felles strategiske prioriteringer sikter alle mot det overordnede målet, lønnsom vekst:

  • Attraktivt tilbud til kunden som setter verdi foran pris
  • Attraktiv arbeidsgiver med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere og ledere
  • Bærekraftig virksomhet i alle ledd
  • Digitalisering som skaper verdi for kunden og forenkler internt
  • Effektiv drift og kvalitetssikrede prosesser