Organisasjon

Alligos nye felles organisasjon trådte i kraft den 1. oktober 2020.

Siden den 1. oktober arbeider Alligo i en integrert nordisk organisasjon med salgsorganisasjoner i våre tre hovedmarkeder Sverige, Norge og Finland. Den samlede salgsorganisasjonen i respektive land har ansvar for alle konseptvaremerker som er virksomme i dette markedet.

Salgsorganisasjonene støttes i sin tur av sentrale stabsfunksjoner for sortiment og innkjøp, konsept og marked, logistikk, IT og digital utvikling, økonomi, HR og forretningsutvikling og bærekraft.