Vår historie

TOOLS og Swedol er til en viss grad like hverandre – men også forskjellige. Fordelen er at vi utfyller hverandre ekstremt godt. Men vi har forskjellige bakgrunner, som vi prøver å beskrive her.

TOOLS

Under andre verdenskrig oppsto behovet for å fremskaffe varer – det var fellesnevneren for mange av TOOLS-enhetene. I Sverige besluttet noen jernvarehandlere i Ulricehamn seg for å gå sammen og danne innkjøpskjeden Ferro. Sammen skulle de hjelpe hverandre med å fremskaffe produkter. Jernia-kjeden ble grunnlagt omtrent samtidig i Eskilstuna og konkurrerte med Ferro. Disse to gikk senere sammen og dannet Jernia, og virksomheten fungerte som både grossister og detaljhandlere. I Norge ble Luna etablert i 1975 fordi det var behov for å samarbeide rundt markedsføring av et spesifikt industrielt sortiment. Rett før årtusenskiftet (1999) ble TOOLS etablert av Luna i Norge.

Det TOOLS vi kjenner i dag er et ungt TOOLS. TOOLS-virksomhetene i Finland, Norge og Sverige har bare vært egne selskaper siden 2017. Før dette ble virksomheten drevet sammen med de andre virksomhetene innenfor B&B TOOLS, men i 2017 ble TOOLS skilt ut fra B&B TOOLS som en del av Momentum Group-konsernet (den resterende delen av B&B TOOLS fikk da sitt opprinnelige navn, dvs. Bergman & Beving).

I 1994 ble grunnlaget lagt for B&B TOOLS-konsernet. Da kjøpte nemlig Bergman & Beving opp innkjøpskjeden Ferro og selskapene Luna, ESSVE og Jernia. Da ble også Skydda, Grunda og Gigant grunnlagt. I dag kjenner vi disse som våre leverandører.

I 2003 ble den daværende TOOLS-kjeden grunnlagt med utbredelse over hele Norden. Bergman & Beving etablerte nemlig en partnerkjede for forhandlere av verktøy og nødvendighetsvarer til industrisektoren, som besto av et hundretalls medlemmer av partnerprogrammene Luna Partner og Proff.

I årene 2004 til 2008 ble det kjøpt opp et hundretalls virksomheter i Sverige som hadde fungert parallelt med hverandre i flere tiår. I perioden 2006 til 2008 skjøt konsolideringen fart i Norge og konsernet kjøpte også et 30-talls butikker der. Også finske selskaper ble oppkjøpt, og i 2004 overtok man Ruuska Group Oy, som besto av 13 datterselskaper. Oppkjøpene fortsatte og til slutt besto konsernet B&B TOOLS av et hundretalls selskaper. I dag utgjør alle disse selskapene på hver sin måte en viktig del av vår virksomhet og spredde bakgrunn.

Som en oppsummering kan altså TOOLS historie beskrives som mange virksomheter som har drevet side ved side som partnere og parallelt som enkeltselskaper. Gjennom historien har det pendlet mellom at selskapene driver sammen som en forenet virksomhet og at selskapene er frittstående i forhold til hverandre innenfor et felles konsern. I og med sammenslåingen med Swedol, går TOOLS nå tilbake til å fungere sammen – nå med målet om å bli en enda sterkere spiller på markedet i hele Norden.

Swedol

Swedol ble grunnlagt i 1963 som frittstående firma av Curt Svedberg. Fra starten av solgte Svedberg smøreoljer og lignende til transportfirmaer. En dag klaget en lastebileier på at hydraulikkslangene gikk i stykker hele tiden, hvorpå Svedberg begynte å selge slanger, og selskapet Hydraulprodukter Swedol ble født. Navnet kom fra Svedbergs eget navn og smøreoljen Veedol. Drøyt 20 år senere, i 1984, hadde postordrefirmaet Hydraulprodukter Swedol AB fem ansatte og omsetningen var på 8 millioner svenske kroner. Samme år kjøpte AB Zelda aksjemajoriteten.

I 1989 ble Swedols nåværende hovedkontor med egen lagerbygning oppført i Tyresö, med totalt 1600 kvadratmeter. Swedolflagget vaier fremdeles i Tyresö og bygningen er utvidet flere ganger. Det var også her Swedol i 1995 i det stille startet sin butikksatsing i tilknytning til selskapets lager. På 2000-tallet åpnet Swedol 31 butikker og i 2010 passerte selskapet en omsetning på 1 milliard svenske kroner.

I 2011 tok Swedol steget inn på det norske markedet med tre butikkåpninger det første året. Året etter ble produktsortimentet mot skog- og landbruk styrket gjennom oppkjøpet av Nima Makinteknikk, og et nytt og moderne logistikksenter ble tatt i bruk for å åpne for fremtidig vekst med effektiv og bærekraftig logistikk.

I 2016 kjøpte Swedol en ledende nordisk spesialist innenfor arbeidsklær og personlig verneutstyr, nærmere bestemt Björnkläder Intressenter AB, med yrkesbutikkjedene Grolls i Sverige, Finland og Estland samt Univern i Norge. Dette medførte at Swedolkonsernet da hadde nærmere 100 butikker i hele Norden.

Siden 1. oktober 2020 utgjør Swedol og TOOLS forretningsområdet verktøy, nødvendighetsvarer, arbeidsklær og vern innenfor Momentum Group-konsernet, der den felles organisasjonen består av konseptvaremerkene Swedol, TOOLS, Univern og Grolls.

Grolls

I 1832 åpnet rittmester Leonard Groll ”L. Grolls Lärftshandel” (Lärft er en betegnelse på lin- eller bomullsstoff) i nåværende Gamla Stan (Stockholm). Og i 1905 starter en herre ved navn J.F.Bellander produksjon av arbeidsklær i Gävle, under varemerket Björnkläder. Noen tiår senere, i 1994, slås Björnkläder Grolls sammen med Bicapa AB og tilbyr nå også åndedrettsvern. Noen år senere blir Nytello og Univern også kjøpt opp. 2016 kjøper Swedol opp Grolls.

Grolls har egen utvikling og produksjon av personlig verneutstyr som f.eks. arbeidshansker, vernesko og arbeidsbukser.