Pressekontakt

Hvis du som journalist har spørsmål rundt Alligo og vår virksomhet, kan du primært henvende deg til vår VD,
Clein Johansson Ullenvik,

Telefon: 070 – 558 84 17
Mail: clein.ullenvik@swedol.se