Rapporter

Her finner dere Swedols tidligere finansielle rapporter. De fleste finnes bare på svensk.

Du kan også velge å bestill visse av våre rapporter i trykt format

Se bolagsstyrningsrapporter

Se hållbarhetsredovisningar