Alligo avyttrar Gigant

Publicerades


Alligo, ett affärsområde inom Momentum Group, har tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i Gigant AB med dotterbolag. Avyttringen renodlar Alligos roll som partner till slutkunder inom framförallt industri- och byggsektorn.

Gigant erbjuder helhetslösningar inom arbetsplats, lyft och last och miljösäkring för lager, industri och verkstad. Försäljningen sker genom återförsäljare, såväl Alligos konceptvarumärken som externa. Den avyttrade verksamheten omsatte 2020 cirka 230 MSEK.

– Genom att avyttra Gigant förenklar vi strukturen i Alligo samtidigt som Gigant får bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Gigants kunder är återförsäljare, medan Alligos inriktning är att sälja direkt till slutkund. Alligo kommer att fortsätta som en återförsäljare till Gigant och Gigants produkter kommer även fortsatt vara en viktig del av vårt sortiment, säger Clein Ullenvik, affärsområdeschef för Alligo.

Gigant förvärvas av Axel Lindgren AB som är en långsiktig ägare av små och medelstora industriverksamheter.

Överlåtelsen av Gigant förväntas slutföras i början av november och medföra en marginell negativ påverkan på Momentum Groups resultat.

Stockholm den 5 oktober 2021

Detta är en spegling av pressmeddelande från Momentum Group

Alligo är ett affärsområde inom Momentum Group och är mest kända på marknaden genom våra starka konceptvarumärken Swedol, TOOLS, Grolls och Univern. Sammantaget omsatte Alligo 8,1 miljarder kronor 2020 och har cirka 2300 anställda.

Tillsammans riktar vi oss i första hand till företagskunder inom industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk. Vi vet att de efterfrågar högsta kvalitet på produkter, tjänster och rådgivning.

För att möta det har vi en kompetent säljkår, nära samarbete med marknadsledande leverantörer och ständig utveckling av egna varumärken och sortiment.

Hos oss kan man handla verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd och man kan göra det i butik, på nätet eller direkt från någon av våra inne- eller utesäljare.Vi har webbhandel och cirka 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland.

För ytterligare information kontakta:

Clein Ullenvik, Affärsområdeschef Alligo, tel: +46 8 742 47 20, mob: +46 70 558 84 17, clein.ullenvik@alligo.com