CFO lämnar Swedol

Publicerades


Swedols CFO, Lars Axelson, kommer att lämna Swedol för att återgå till investeringsverksamhet. Rekrytering av en efterträdare påbörjas omedelbart och Lars kommer att vara kvar som CFO tills
han tillträder sin nya tjänst i slutet av året.

”Lars har under sin tid i bolaget bidragit mycket positivt till att bygga plattformen för den framtida Swedolkoncernen. Jag tackar Lars för hans insatser.”, säger Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör och koncernchef i Swedol.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 klockan 13.00.För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se