DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

Publicerades


Butikernas försäljningsökning var 9,9% för tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

       Intäkterna ökade till 320,7 Mkr (293,3), 9,3%.

       Rörelseresultatet ökade till 6,8 Mkr (5,6) och rörelsemarginalen till 2,1% (1,9).

       Nettoresultatet uppgick till 3,5 Mkr (4,0) och resultat per aktie till 0,05 kr (0,06).

       Butikernas försäljningsökning var 9,9% jämfört med motsvarande period föregående år.

       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,6 Mkr (6,5).

       Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 9,1 Mkr (0,0).

JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

       Intäkterna uppgick till 969,0 Mkr (978,2), -0,9%.

       Rörelseresultatet uppgick till 9,5 Mkr (44,4) och rörelsemarginalen till 1,0% (4,5).

       Nettoresultatet uppgick till 4,4 Mkr (33,1) och resultat per aktie till 0,07 kr (0,52).

       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,5 Mkr (16,5).

KOMMENTAR FRÅN VD

Mina första månader på Swedol har varit intensiva och mycket lärorika med många intressanta möten med medarbetare, kunder och investerare. Det finns en stor lojalitet och kompetens internt och höga förväntningar på bolaget och aktien externt vilket gläder mig. Det är min övertygelse att vi levererar bättre resultat om det ställs höga krav på oss.

Vår verksamhet i Norge går framåt och försäljningen utvecklades som planerat under kvartalet. Det är också skönt att kunna konstatera att vi äntligen har uppnått en bra nivå i vårt logistikcenter och därmed en effektiv varuförsörjning till kunder och butiker. Det bådar gott för framtiden. I oktober har vi lanserat Gesto – vår första egna klädkollektion – vilken ska bli spännande att följa.

Jag är stolt över att få vara en del av ett så spännande bolag med engagerade och kompetenta medarbetare, ett starkt varumärke och bra kundsegment. Det finns en stor potential och jag är övertygad om att vi tillsammans kan vidareutveckla Swedol till att nå nya höjder.

Clein Johansson Ullenvik, VD

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 13 november 2013 klockan 08.50

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se