DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2015

Publicerades


God försäljningsutveckling och höjd bruttomarginal

Swedol uppvisar omsättningstillväxt och förbättrat resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Nya tillväxtinitiativ är att en ny etableringsmodell har tagits fram, fler utesäljare har anställts och efter periodens utgång har kontrakt om två nya butiksöppningar tecknats.

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 336,2 Mkr (316,2), +6,3 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,1 Mkr (1,7) och rörelsemarginalen till 1,2 % (0,5).
  • Nettoresultatet uppgick till 2,9 Mkr (0,5) och resultat per aktie till 0,05 kr 1 (0,01 1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 Mkr (1,5).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Genomförande av offensiv marknadsplan

”Under kvartalet har vi fortsatt genomföra de åtgärder som inkluderas i vår offensiva marknadsplan. Efter rapportperiodens slut har vi tecknat kontrakt för en ny butik i Umeå som vi planerar att öppna i mars 2016. Vi har även påbörjat förberedelserna för vår första expressbutik i Globenområdet i Stockholm med planerad öppning i oktober 2015. Expressbutikerna är avsedda att öka vår närvaro i områden där vi redan har butiker.”

Clein Johansson Ullenvik, VD och koncernchef

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 47 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 20 maj 2015 klockan 15.00.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se