DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2016

Publicerades


God organisk tillväxt med förbättrade marginaler

Den positiva utvecklingen från 2015 har fortsatt under kvartalet. Lönsamheten och marginalerna har förbättrats i förhållande till jämförelseperioden. Vi ser goda förutsättningar för att Swedol ska kunna fortsätta utvecklingen med god organisk tillväxt.

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 365,0 Mkr (336,2), +8,6 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,3 Mkr (4,1), +127 %, och rörelsemarginalen till 2,5 % (1,2).
  • Nettoresultatet uppgick till 7,0 Mkr (2,9), +141 %, och resultat per aktie till 0,11 kr1 (0,051).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,1 Mkr (4,2).

1)        Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Under april har Swedol öppnat en ny butik i Västerslätt, Umeå.
  • För varumärket Gesto har en ny kollektion av skyddsskor lanserats.
  • Swedol har rekryterat Peter Söderberg som ny affärsutvecklingschef med start i maj.

VD’s kommentar

”Fokus inför 2016 var att fortsätta den goda tillväxten från ifjol och samtidigt öka lönsamheten. När det första kvartalet summeras så går allt åt rätt håll. Intäkterna ökar och marginalerna har förbättrats. Grunden för ett starkt första kvartal lades under 2015 och vi ser bland annat effekten av satsningen på utesäljare. Säljaktiviteten är högre och Swedols försäljningsorganisation har blivit effektivare. Under årets kommande kvartal så fortsätter vi på den inslagna vägen..”, säger Clein Johansson Ullenvik, VD och koncernchef.

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 49 butiker, varav fem i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 april 2016 klockan 15.00

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Tel: 46 8 742 47 20, Mob: 46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO, Tel: 46 8 742 47 32, Mob: 46 70 348 27 37, casper.tamm@swedol.se