Förslag om utdelning om 1,20 kronor per aktie dras tillbaka

Publicerades


Inför årsstämman den 11 maj 2020 i Swedol AB (publ) (”Bolaget” eller ”Swedol”) har Bolagets huvudägare, Momentum Group AB (publ), som innehar över 97 procent av det totala antalet aktier och över 98 procent av samtliga röster i Swedol, lämnat ett förslag om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

Med anledning av detta har styrelsen för Swedol beslutat om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om en utdelning om 1,20 kronor per aktie.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls och Univern. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,6 miljarder kronor 2019 och har cirka 1,100 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Det här är information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 12.40 CET den 2 april 2020.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se