Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Swedol

Publicerades


Ledande befattningshavare inom Swedol-koncernen har erbjudits möjlighet att förvärva köpoptioner avseende aktier i Swedol AB (publ) till marknadsmässiga villkor. Köpoptionerna är utfärdade av Swedol AB:s (publ) huvudägare Nordstjernan AB.

Swedol AB:s (publ) styrelse har informerats om erbjudandet. Swedol AB (publ) medverkar inte i erbjudandet och kommer ej heller att belastas av några kostnader som är hänförliga till erbjudandet.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB                                    

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedolkoncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 klockan 09.00