Ny medlem i Swedols koncernledning

Publicerades


Dan-Åke Larsson har utsetts till medlem i Swedols koncernledning och tillförordnad verkställande direktör i Swedols dotterbolag Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”). Dan-Åke har arbetat inom Grolls sedan 1985 och är i dag försäljningsdirektör, vilket han kommer att fortsätta med parallellt med sin roll som tillförordnad verkställande direktör.

”Vi välkomnar Dan-Åke Larsson in i koncernledningen för Swedol. Arbetskläder och personligt skydd svarar efter förvärvet av Grolls för omkring hälften av Swedols omsättning och Dan-Åkes långa och djupa erfarenhet inom det området blir ett värdefullt tillskott.”, säger Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör och koncernchef i Swedol.

”Sedan Swedol slutförde förvärvet av Grolls innan sommaren så har vi börjat arbeta gemensamt för att ta vara på de möjligheter som vi nu har tillsammans. Jag ser fram emot att få bidra till att realisera potentialen i den sammanslagna koncernen.”, säger Dan-Åke Larsson.

I rollen som tillförordnad verkställande direktör för Grolls ersätter Dan-Åke Larsson Peter Haveneth som lämnar företaget.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedol koncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2016 klockan 08.30.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se