Nytt antal aktier samt förändrade röstetal i Swedol efter företrädesemission

Publicerades


Under september månad har antalet aktier av serie A och serie B samt röster i Swedol AB (publ) förändrats med anledning av den företrädesemission som har genomförts.

Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 6 september 2016 att den företrädesemission som bolaget beslutat om fulltecknades och att 19 200 000 nya aktier emitterades, varav 420 000 aktier av serie A och 18 780 000 aktier av serie B.

Per den 30 september 2016, efter genomförd företrädesemission, uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 83 200 000, varav 1 820 000 av serie A och 81 380 000 av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 99 580 000, varav aktier av serie A motsvarar 18 200 000 röster och aktier av serie B motsvarar 81 380 000 röster.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedol koncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 klockan 08.30


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se