Sofie Löwenhielm lämnar Swedols styrelse på egen begäran

Publicerades


Sofie Löwenhielm har meddelat styrelsen i Swedol att hon önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen är att Sofie flyttar till USA för att tillträda en ny tjänst inom Google. Sofie kommer att avgå från styrelsen i september.

Efter att Sofie avgått består styrelsen av fem ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av fyra till åtta ledamöter.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta: 

Lars Lindgren, Styrelseordförande Mob. 46 702 22 31 22 lars@axlininvest.se   

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information är sådan som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark­nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2019 kl. 10:30 CET.