Swedol AB Delårsrapport januari – juni 2007

Publicerades


Försäljningen ökade med 43% till 336,0 Mkr(235,0 Mkr)

Butiksförsäljningen ökade med 61% till 241,3 Mkr (149,8 Mkr)

Rörelseresultatet ökade med 63% till 42,8 Mkr (26,3 Mkr)

Försäljningen under andra kvartalet ökade med 40% till 170,9 Mkr (121,9 Mkr) och
rörelseresultatet med 107% till 22,3 Mkr(10,8 Mkr)

Vinsten per aktie efter schablonskatt ökade med 64% till 0,95 kr (0,58 kr)

Tre nya butiker har öppnats under perioden

Beslut om listbyte till Nordiska listan under 2008