Swedol AB etablerar sig inom verktyg och förnödenheter i Finland genom förvärv

Publicerades


Swedol AB har i dag tecknat avtal om att förvärva Metaplan Oy från den nuvarande ägaren Berner-gruppen. Affären är förenad med vissa villkor och väntas slutföras i november 2018.

Metaplan säljer verktyg och förnödenheter till professionella användare i Åbo i Finland, och omsatte det senaste verksamhetsåret cirka 9 miljoner euro med god lönsamhet. Bolaget har 27 anställda.

 Detta är ett strategiskt viktigt kliv för Swedol i Finland. Hittills har vi genom Grolls-kedjan varit representerade i Finland med en av våra divisioner, Kläder och skydd. Med förvärvet av Metaplan får vi nu även en närvaro med vår andra division, Verktyg och förnödenheter. Metaplan är ett viktigt avstamp för att kunna bygga vidare på Swedols närvaro i Finland, säger Clein Johansson Ullenvik, VD och Koncernchef på Swedol AB.

Metaplan grundades 1977 och har sedan dess byggt en stark position inom verktyg och förnödenheter i Åboområdet, där man har två butiker.

 Vi är imponerade av de resultat som ledningen i bolaget har levererat och ser fram emot att stödja dem i utvecklingen framåt. När de blir en del av Swedolkoncernen ser vi att vi kan stärka Metaplans starka kunderbjudande ytterligare, framförallt inom yrkeskläder och personligt skydd, säger Clein Johansson Ullenvik.

 Jag ser fram emot att utveckla Metaplan vidare tillsammans med vår nya ägare Swedol och vara med att bygga Swedols verksamhet i Finland, säger Marko Ojala, chef för Metaplan.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 15.40 CET. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD Swedol, tel: +46 8 742 47 20, mob: +46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se