Swedol AB (publ) ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm

Publicerades


Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) offentliggjorde den 11 november 2019 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) (”Swedol”) avseende samtliga aktier i Swedol (”Erbjudandet”). Vid utgången av acceptfristen den 20 mars 2020 meddelade Momentum Group att Erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes över 90 procent av totala antalet aktier och röster i Swedol. Till följd av att Momentum Group kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Swedol och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Swedol har styrelsen för Swedol beslutat att ansöka om avnotering av Swedols B-aktie från Nasdaq Stockholm.

Vid utgången av acceptfristen den 20 mars 2020 meddelade Momentum Group att Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 81 372 533 aktier i Swedol, motsvarande cirka 97,8 procent av totala antalet aktier och cirka 98,2 procent av samtliga röster i Swedol, varav Momentum Group fullföljer Erbjudandet.

Mot bakgrund av ovanstående har Momentum Group påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Swedol i enlighet med aktiebolagslagen. Vidare har Momentum Group begärt att Swedols styrelse ska ansöka om avnotering av Swedols B-aktie från Nasdaq Stockholm.

Följaktligen har styrelsen i Swedol idag, i enlighet med Momentum Groups begäran, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Swedols B-aktie från Nasdaq Stockholm. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att Swedol erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls och Univern. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,6 miljarder kronor 2019 och har cirka 1,100 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 klockan 12.30. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se