SWEDOL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

Publicerades


Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 34,9 Mkr fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

       Intäkterna ökade till 410,6 Mkr (388,2), 5,8%.

       Rörelseresultatet ökade till 22,0 Mkr (10,0) och rörelsemarginalen till 5,4% (2,6).

       Nettoresultatet uppgick till 15,0 Mkr (15,0) och resultat per aktie till 0,23 kr 1 (0,23 1).

       Butikernas försäljningsökning var 7,9% jämfört med motsvarande period föregående år.

       Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 48,1 Mkr (13,2).

JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

       Intäkterna ökade till 1 379,6 Mkr (1 366,4), 1,0%.

       Rörelseresultatet uppgick till 31,5 Mkr (54,4) och rörelsemarginalen till 2,3% (4,0).

       Nettoresultatet uppgick till 19,4 Mkr (48,1) och resultat per aktie till 0,30 kr 1 (0,75 1).

       Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 59,6 Mkr (29,7).

       Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 9,5 Mkr (13,0).

       Utdelning föreslås med 0,20 kr (0,35 kr) per aktie. Total utdelning uppgår till 12,8 Mkr (22,4).

KOMMENTAR FRÅN VD

Arbetet med att stärka kassaflödet har gett resultat

Arbetet inom Swedol präglades under hösten av de krafttag vi har tagit för att minska varulagret och lägga grunden för vår framtida tillväxt. Vi har utvärderat sortimentet för att rensa ut dubbletter och artiklar med vikande försäljning, samt fortsatt differentieringen av Swedols erbjudande. Vårt logistikcenter har sedan andra halvan av 2013 fungerat bra.

Nyheterna i sortimentet finner vi främst bland Swedols strategiskt viktiga egna varor. Swedols första egna klädkollektion, Gesto, som lanserades i oktober har fått ett bra mottagande bland kunderna. Vi arbetar kontinuerligt för att tillsammans med kunderna vidareutveckla kollektionen.

Utvecklingen i Norge har fortsatt i rätt riktning och med förstärkt ledarskap samt fortsatt hårt arbete ser vi positivt på framtiden. Vi fullföljer integrationen av Nima och kommer under våren lyfta in delar av Nimas sortiment i utvalda butiker.

Drivet hos medarbetarna inom Swedol är starkt. Efter våra krafttag samt givande strategi- och värdegrundsprojekt ser vi med tillförsikt fram emot ett spännande år med siktet inställt mot våra strategiska mål.

Clein Johansson Ullenvik, VD

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept – egna butiker och internethandel samt återförsäljare. Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2013 omsatte Swedol 1 380 miljoner kr och sysselsatte cirka 498 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap


Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 19 februari 2014 klockan 08.50


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se