SWEDOL AB (publ)  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Publicerades


FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

 • Intäkterna ökade med 29,5% till 361,9 Mkr (279,4 Mkr).
 • Rörelseresultatet ökade med 77,2% till 57,4 Mkr (32,4 Mkr) och rörelsemarginalen till 15,9% (11,6%).
 • Nettoresultatet ökade till 43,5 Mkr (22,7 Mkr) och resultat per aktie till 1,36 kr* (0,71 kr*).
 • Butikernas försäljningsökning var 31,0% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 54,4 Mkr (47,4 Mkr).

JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

 • Intäkterna ökade med 25,8% till 1 148,5 Mkr (912,6 Mkr).
 • Rörelseresultatet ökade med 40,5% till 134,7 Mkr (95,9 Mkr), rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (10,5%).             
 • Nettoresultatet ökade till 100,5 Mkr (68,6 Mkr) och resultat per aktie till 3,14 kr* (2,14 kr*).
 • Butikernas försäljningsökning var 26,3% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 97,9 Mkr (110,6 Mkr).
 • Utdelning föreslås med 1,00 kr (0,65 kr) per aktie. Total utdelning uppgår till 32,0 Mkr (20,8 Mkr).

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Swedol är en yrkeshandelskedja med ett unikt brett utbud riktat till proffs och andra som väljer proffskvalitet. Swedol har ett brett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror. Av vårt katalogsortiment finns 97 % omedelbart tillgängligt via våra butiker och internet/postorder.

Vi vänder oss i första hand till företagskunder inom små och medelstora företag. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder samt privatkunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2010 omsatte Swedol 1 149 miljoner och sysselsatte cirka 360 medarbetare.

Swedol är sedan 2008 noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista small cap.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: +46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se Casper Tamm, CFO Tel: +46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se